תנאים לקיום מדינה ריבונית

המרכיבים ההכרחיים לקיומה של מדינה

1. טריטוריה: הכוונה לבעלות על שטח בעל גבולות מוגדרים – ביבשה, באוויר ו/או בים. השטח לא חייב להיות רציף.

2. אוכלוסייה: אוכלוסיה כוללת: רוב בעל אזרחות  ובדרך כלל גם מיעוט של תושבי קבע ללא אזרחות. האזרחים והתושבים כפופים לחוקי המדינה וצריכים להיות נאמנים לה.

3. שלטון: גוף של קבע המנהל את ענייני המדינה (לרוב – פרלמנט וממשלה) ואוכף את הסדר והחוק על האוכלוסייה באמצעות אחיזה על מנגנוני האכיפה והכפייה במדינה, כגון צבא ומשטרה.

4.עצמאות/ריבונות: משמע כי המדינה היא בעלת הסמכות העליונה לקבלת ההחלטות בנושאי פנים וחוץ, והיא אינה כפופה לשום גורם זר או מדינה אחרת.

5.הכרה בינלאומית: על מנת שמדינה תוגדר כמדינה ריבונית עליה לקבל הכרה בינלאומית מצד מדינות וגופים בעולם. ההכרה יכולה להיות רשמית על ידי האו"ם, ו/או על ידי מדינות העולם עצמן. המדינה יכולה לממש את ההכרה באמצעות קשרים דיפלומטיים עם מדינות אחרות, הסכמי סחר וכו'.

**אין הסכמה בין חוקרים שתנאי זה (הכרה בינלאומית) הכרחי לקיום מדינה**

כל אחד מתנאים הללו מהווה תנאי הכרחי לקיומה של מדינה ריבונית, אך לא תנאי מספיק. כדי שמדינה תיחשב ריבונית, היא צריכה לקיים בה את כל התנאים כאחד. 

Comments