עקרון הסובלנות

עקרון סובלנות

הגדרה: החובה האישית לקבל את האחר שגורם לי אי נחת וסבלת האחר ששונה ממני בדעות, במראה, במוצא, במגדר וכו'...


מה זה "לקבל" את האחר?                                                                                    

פסיבי- לקבל את קיומו, להקשיב לדעותיו...

אקטיבי- לא לפגוע, לא לכפות... 

קבלת האחר משמעה לאפשר לו להתבטא ולא לכפות עליו עמדות שאינן שלו.


למה זו חובה? 

חובה לנהוג בסובלנות כדי לאפשר ריבוי דעות ובחירה חופשית בין דעות, ובעיקר כדי שכל אחת, גם אני, יוכל לבטא את עצמו.

(רז בן יוסף)

Comments