עקרון הפלורליזם

הגדרת עקרון הפלורליזם

פְּלוּרָלִיזם משמעו כי, בדמוקרטיה יש להכיר בקיום הריבוי ומגוון הדעות והקבוצות השוררים בחברה, ובזכותם של יחידים וקבוצות לפעול על מנת לבטא את זהותם הייחודית ולממש את רצונותיהם השונים.


הקשר בין עקרון הסובלנות לפלורליזם

סובלנות היא תנאי מוקדם והכרחי לפלורליזם שכן ללא קבלת השונה לא יתכן ריבוי של יותר מקבוצה אחת או דעה אחת.


ההבדל בין עקרון הסובלנות לפלורליזם

בעוד שסובלנות מדגישה את קבלת השונה, החריג הקיצוני, הרי שהפלורליזם מדגיש את הצורך בריבוי בכל תחומי החיים, בין יחידים ובין קבוצות כאחת, ובכל מקרה לעודד יותר מדעה אחת, מפלגה אחת, חברה כלכלית אחת או ערך אחד, כלומר הוא עקרון נגד למונופולין ואחידות. בנוסף, סובלנות מתבטאת לרוב ברמת הפרט, ואילו פלורליזם הינו ברמת הקבוצה.

Comments