סוגי ממשלים דמוקרטיים

סוגי ממשלים דמוקרטיים

קריטריונים

שיטה פרלמנטארית (ישראל,בריטניה..)

שיטה נשיאותית (ארה"ב..)

מי בוחר?

כל אזרחי המדינה יכולים לבחור.

כל אזרחי המדינה יכולים לבחור.

במי בוחרים?

בוחרים בחברי פרלמנט בלבד (בית הנבחרים, רשות מחוקקת, כנסת).

בוחרים גם נשיא וגם פרלמנט (קונגרס- בית הנבחרים, סנאט).

מי יכול להיבחר?

כל אזרח מעל הגיל הקבוע בחוק.

כל אזרח מעל הגיל הקבוע בחוק.

מי הרשות המבצעת?

הרשות המחוקקת בוחרת מתוכה את הממשלה וראש הממשלה שהם הראשות המבצעת.

הנשיא הוא ראש הרשות המבצעת.

למי עיקר הכוח?

הפרלמנט הוא הגוף החזק והוא יכול גם לפטר את הממשלה וראש הממשלה.

הנשיא הוא הגוף החזק, והפרלמנט לא יכול לפטר אותו.


(יובל אטיאה)

Comments