עקרון הגבלת השלטון

עצמתו של השלטון ותפקידה

לשלטון בכל מדינה כוח רב. ביטויים לעצמתו של השלטון:

א. השלטון אוחז במשאבים כלכליים: כגון קרקעות או תקציב המדינה.

ב. השלטון אוחז במשאבי אנוש האיכותיים ביותר: המדינה היא המעסיק הגדול ביותר הנהנה מכוח אדם מומחה המחזיק במידע מקצועי וטכנולוגי רב.

ג. השלטון אוחז במקורות מידע: מאגרי מידע משטרתיים, ביטחוניים, סטטיסטיים.

ד. השלטון אוחז ובמנגנוני האכיפה והכפייה, כגון: צבא, משטרה, שירותים החשאיים, ועוד.


החיובי והשלילי בעצמה הניתנת לשלטון

מצד אחד, עצמה זו נועדה לאפשר מתן שירותים לציבור האזרחים, אך מצד שני, היות שהשלטון מורכב מבני אדם, יש חשש שימעל בתפקידו וינצל כוחו לרעה.

מדוע חשוב להגביל את השלטון במדינה דמוקרטית?

א.מניעת עריצות: ניצול לרעה של הכוח השלטוני

השלטון מרכז בידיו עצמה רבה, והוא עלול להשתמש בכוחו לרעה למען טובתו האישית וטובת מקורביו על חשבון טובת הציבור.

ב.הגנה על המשטר הדמוקרטי, זכויות האדם, האזרח והמיעוט/קבוצה

השלטון עלול לנצל את כוחו לרעה(למשל באמצעות הרוב הפרלמנטארי) ולפגוע במדינה, בערכי הדמוקרטיה, בזכויות האדם והאזרח והמיעוט ובשלטון החוק.

ג. ייעול פעילות השלטון ותפקודו כספק שירותים לאזרחים

פיקוח, בקרה, חובת מתן דין וחשבון ומידע(שְקִיפוּת) גורמים לשלטון להתנהל באופן יעיל יותר, מקצועי יותר ובלתי מושחת.

Comments