עקרון שלטון העם

עקרון שלטון העם

אברהם לינקולן: "שלטון העםלמען העםע"י העם"

אזרחי המדינה מנהלים את ענייניה בשביל לקדם את האינטרסים שלהם וזאת באמצעות נציגים אשר פועלים בשמם ועבורם.

כדי לממש את עקרון שלטון העם, יש לקיים בחירות דמוקרטיות: אקט מחזורי בו אזרחי המדינה מצביעים על המועמדים אשר ינהלו את המדינה בשמם ולמענם לתקופה מוגבלת.
האזרחים נותנים אמון בנציגים לקבל החלטות עבורם. 5 תנאים לקיום בחירות דמוקרטיות:

כלליות- כל בעלי זכות ההצבעה יכולים לבחור.
חשאיות- רק הבוחר יודע למי הצביע.
מחזוריות- הבחירות מתרחשות כל זמן קבוע מראש.
שוות- כל קול שווה לקול אחר.
התמודדות חופשית- כל אחד יכול להתמודד; חייבים להיות מספר מועמדים.
(אלון און)
Comments