דמוקרטיה ישירה ועקיפה

סוגי דמוקרטיות: ישירה ועקיפה

 דמוקרטיה  ישירה 

האזרחים מקבלים החלטות (חקיקה, ביצוע, שיפוט) באופן ישיר, ללא מתווכים.

דמוקרטיה ייצוגית\ עקיפה -

האזרחים בוחרים נציגים שמקבל החלטות (חקיקה, ביצוע, שיפוט) בשמם ולמענם.
יש שתי דרכים לבחור נציגים:

במשטר פרלמנטרי- העם בוחר פרלמנט (בית נבחרים, רשות מחוקקת) שבוחר מתוכו ממשלה (רשות מבצעת).

במשטר נשיאותי- העם בוחר גם פרלמנט (רשות מחוקקת) וגם נשיא (רשות מבצעת). 

Comments