עקרון הכרעת הרוב

במדינה דמוקרטית, אחת הדרכים המקובלות לקבלת החלטות היא "הכרעת הרוב", כלומר: החלטות מתקבלות בהתאם לרצונות של מרבית האזרחים, ולא בדעת יחיד או מיעוט (כמו במשטרים לא דמוקרטיים).


יחד עם זאת, הכלל הוא "הרוב קובע - אבל לא פוגע", כלומר - הרוב מקבל החלטה אולם עליו להתחשב במיעוט ולא לנצל את כוחו לרעה לפגיעה בו ("עריצות הרוב")


מתי לרוב מותר לכפות החלטה על המיעוט?

ככל שההחלטה אותה יש לקבל חשובה יותר או שיש בה סכנת פגיעה גדולה יותר במיעוט כך יידרש רוב גדול יותר.

סוגי רוב: 

1. רוב רגיל - מרבית המשתתפים בהצבעה שתמכו בהצעה מסוימת.

2.רוב מוחלט - למעלה מ 50% מבעלי זכות ההצבעה שתומכים באפשרות מסוימת

3.רוב מיוחד\מיוחס - רוב גדול מרוב מוחלט שנקבע מראש למשל 66% או 75% מכלל בעלי זכות ההצבעה.

 

הכרעה מול פשרה:

עיקרון הכרעת הרוב רומז לכך שתמיד צריך להגיע להחלטה בדרך של הצבעה המבוססת על דעת הרוב. אולם בדמוקרטיה רצוי להגיע לפשרה או להסדרה באמצעות משא-ומתן והסכמה,משום שבדרך זו ניתן להגיע למידת שביעות הרצון הגדולה ביותר באוכלוסיה.

Comments